Bij het wielrennen is de ADV (Anaeroob Drempel Vermogen) de beste maat om je prestatie in wedstrijden te voorspellen. Je kunt je ADV bepalen met een vermogensmeter, zowel op de weg als in het laboratorium. Hiervoor is het gelukkig niet nodig om 1 uur voluit te gaan. Je kunt volstaan met een test van 10 of 20 minuten. Je kunt je ADV dan uitrekenen door je vermogen (in Watt/kg) bij de test te vermenigvuldigen met 0,93 (voor 20 minuten) of 0,88 (voor 10 minuten).

De relatie tussen ADV en VO2 max

We zagen al eerder dat de ADV een vaste relatie heeft met de VO2 max (in ml/kg/min). De VO2 max wordt veel gebruikt bij hardlopen en andere duursporten, zodat het handig is om die te kunnen vergelijken met wielrennen. De VO2 max wordt meestal vastgesteld met een loopbandtest of fietstest en kan ook uitgerekend worden uit een hardloopprestatie met de calculatoren van www.hetgeheimvanhardlopen.nl. De relatie tussen ADV en VO2 max is als volgt: ADV = 0,072*VO2 max. Als je dus je VO2 max kent, kun je je ADV ook uitrekenen. Zo komt de maximale ADV van 6,4 Watt/kg overeen met een VO2 max van ruim 88 ml/kg/min.

Hoe hard kun je in de wedstrijd met je ADV en VO2 max?

Uiteraard zijn er zeer grote verschillen tussen de wereldtoppers en gewone mensen. Wereldtoppers hebben een ADV van 6,4 Watt/kg, normale waarden voor jonge mannen zijn 3,1 – 4,2 en voor jonge vrouwen 2,6 – 3,6 Watt/kg. Dit leidt tot een enorm verschil in prestaties. We hebben dat weer uitgerekend voor 2 cases:

1. een vlakke tijdrit over 40 km
2. de fameuze klim naar de Alpe d’Huez (14,45 km, hoogteverschil 1041 m)

Prestaties op de vlakke tijdrit van 40 km

We hebben met ons programma de prestaties uitgerekend als functie van de ADV. We hebben dit weer gedaan voor de standaardomstandigheden (onder meer cdA = 0,3, cr = 0,004, gewicht 75 kg, gewicht fiets 8,8 kg, temperatuur 20 0°C). De resultaten zijn weergegeven in de figuren voor ADV waarden van 1,4 tot 6,4 Watt/kg. We zien zoals verwacht dat bij een toenemend vermogen de snelheid relatief veel minder stijgt (slechts met een machtsfactor van 0,371). Deze factor komt vrijwel overeen met de theorie van de luchtweerstand (hierbij hoort een machtsfactor 1/3 = 0,33). Bij een vlakke tijdrit zijn de rolweerstand, de klimweerstand en de mechanische weerstand van ondergeschikt belang.
De grafieken geven direct een indruk van de winst die je bijvoorbeeld kunt halen door middel van training (potentiële verhoging van de ADV met 10 – 30%), afvallen (potentiële verhoging orde van de ADV van 5 – 15%) of een meer aerodynamische fietspositie (potentiele snelheidswinst orde van 5%). Op de calculatoren van www.hetgeheimvanwielrennen.nl kun je deze berekeningen voor jezelf maken.
Helaas is ook meteen duidelijk dat onze snelle Eddy met een ADV van 4 Watt/kg ook met de meest fanatieke training nooit het niveau van wereldtoppers zal halen….
In de figuren hebben we Eddy’s prestaties in rood weergegeven (snelheid 40,41 km/h, tijd 59,4,minuten).

invloed adv vlakke weg

haalbare tijd tijdrit

Prestaties op de klim naar de Alpe d’Huez

Ook hier hebben we de haalbare snelheden en tijden als functie van de ADV berekend onder de standaard omstandigheden, waaronder in dit geval ook een gemiddeld hellingspercentage van 7,41% (1041 meter hoogteverschil over een lengte van 14,45 km) en zonder rekening te houden met de ijlere lucht in de bergen.
De resultaten zijn weergegeven in onderstaande figuren voor ADV waarden van 1,4 tot 6,4 Watt/kg. We zien zoals verwacht dat bij een groter vermogen de snelheid nu wel recht evenredig toeneemt. De machtsfactor is nu dus exact 1, deze factor komt overeen met de theorie van de klimweerstand. In de bergen zijn dus inderdaad de rolweerstand, de luchtweerstand en de mechanische weerstand van ondergeschikt belang.
De grafieken geven weer direct een indruk van de winst die je kunt halen door middel van training (potentiële verhoging van de ADV met 10 – 30%) of afvallen (potentiële verhoging orde van de ADV van 5 – 15%). Op de calculatoren van www.hetgeheimvanwielrennen.nl kun je deze berekeningen voor jezelf ook maken.
In de figuren hebben we de prestaties van snelle Eddy weer in rood weergegeven (snelheid 15,58 km/h, tijd 55,7 minuten). In de latere hoofdstukjes zullen we onder meer later zien hoeveel sneller hij kan klimmen als hij erin slaagt om zijn gewicht en dat van zijn fiets te verminderen.

invloed adv alpe dhuez

haalbare tijd alpe dhuez

Je kunt het effect van de ADV op je eigen prestaties berekenen met onze calculator op www.hetgeheimvanWielrennen.nl.
Daar kun je ook het boek bestellen. Ook verkrijgbaar als ebook.

Hans van Dijk, Ron van Megen en Guido Vroemen