In de media verschijnen momenteel allerlei verhalen over de wattages van Chris Froome. Volgens een Franse wetenschapper heeft hij bij de klim naar La Pierre-Saint-Martin een buitenaards vermogen getrapt van 7,04 Watt/kg, hetgeen hem dopingverdacht zou maken.

Het team van Sky heeft als reactie gisteren zijn wattages naar buiten gebracht en stelt dat hij slechts 5,78 Watt/kg zou hebben getrapt. Hoe zit dat nu? Wat is de waarheid en wat zegt dit over mogelijk dopinggebruik? We zetten de feiten en de achtergronden in dit artikel op een rij.

Invloed van de tijdsduur van de klim

Het spreekt voor zich dat een wielrenner tijdens een korte klim meer Watts kan trappen dan bij een lange klim. In Het Geheim van Wielrennen hebben we een aangetoond dat dit het aantal Watts met vijf procent daalt als de klim twee keer zo lang is. Om prestaties met elkaar te vergelijken, is het dan ook nodig om te corrigeren voor de lengte van de klim.

We doen dat door prestaties om te rekenen naar het anaerobe drempelvermogen (ADV). Dit is gedefinieerd als het vermogen dat een renner één uur kan volhouden. Omdat de klim naar La Pierre-Saint-Martin slechts 40 minuten duurt, betekent dit dat we het wattage van Froome door een factor 1,03 moeten delen om zijn ADV te berekenen. Zowel de Fransman als het team van Sky heeft nagelaten om deze correctie aan te brengen.

Invloed van de ijle lucht op de berg

Hoe hoger de klim, hoe moeilijker een renner zuurstof kan opnemen. Om prestaties met elkaar te vergelijken, moeten we dus ook hiervoor corrigeren. De klim naar La Pierre-Saint-Martin heeft een hoogte van 1610 meter. Volgens de formules uit Het Geheim van Wielrennen betekent dit dat Froome bovenop de berg slechts 90% van zijn vermogen op zeeniveau kon trappen. We moeten zijn wattage dus door 0,90 delen om zijn ADV te berekenen en die te kunnen vergelijken met andere prestaties.

Wat is het werkelijke ADV van Froome?

Volgens onze berekeningen (gebaseerd op de natuurwetten, zie hetgeheimvanwielrennen.nl) heeft Froome een vermogen moeten trappen van 386 watt. Sky heeft 414 Watt gemeten, maar dit komt omdat vermogensmeters circa 4-6% te veel aanwijzen bij ovale kettingbladen. Gecorrigeerd voor de ijle lucht komt onze 386 Watt overeen met een vermogen van 427 Watt op zeeniveau. Gecorrigeerd voor de korte duur van de klim, betekent dit een uurvermogen van 415 Watt.

Als we dit delen door het gewicht van Froome van 67,5 kg, is zijn werkelijke ADV dus 6,15 Watt/kg. Vergeleken met de cijfers die het team van Sky naar buiten heeft gebracht is dit 6% hoger. Dit komt vrijwel exact overeen met het totaal van beide correctiefactoren (10%-3%). Onze conclusie is dan ook dat de cijfers van Sky realistisch zijn, ze moeten alleen nog gecorrigeerd worden voor de effecten van de ijle lucht en de duur van de klim. De cijfers van de Franse wetenschapper kunnen we niet verklaren.

Hoe buitenaards goed is de prestatie van Froome?

In Het Geheim van Wielrennen hebben we op drie verschillende manieren afgeleid dat het maximale menselijke prestatievermogen (zonder doping) momenteel overeenkomt met een ADV van 6,4 Watt/kg. Tevens hebben we afgeleid dat in het EPO-tijdperk prestaties tot een ADV van 6,88 Watt/kg voorkwamen. De waarde van Froome is dus zeer goed (96% van de grenswaarde), maar niet buitenaards. Op basis van alleen dit getal is er dus geen reden om Froome als dopingverdacht aan te duiden.

Je kunt de invloed van alle factoren op je eigen ADV en prestaties berekenen met onze calculatoren op hetgeheimvanwielrennen.nl. Daar kun je ook ons boek bestellen.

Hans van Dijk, Ron van Megen en Guido Vroemen
hetgeheimvanwielrennen.nl