*

Fiets magazine nr.2-2024 ligt nu in de winkel, bestel 'm zonder verzendkosten in onze shop!

Zoeken op fiets.nl

Zoeken op het forum

privacystatement-klimapp

De verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw gegevens door middel van de KlimApp berust bij New Skool Exploitatie B.V., gevestigd te Amsterdam New Skool Media is verantwoordelijk voor het verzamelen, gebruiken en bewaren van de gegevens door middel van deze App om de verschillende functies daarvan te ondersteunen.

New Skool Media gebruikt de volgende gegevens voor de volgende doeleinden, afhankelijk van de functies van de KlimApp waar u gebruik van maakt.

App downloaden

Op het moment dat u de KlimApp downloadt, wordt het Device-ID van uw mobiele telefoon opgeslagen. Daarnaast registreren we uw naam om u tijdens het gebruik van de App persoonlijk te kunnen aanspreken. Na het downloaden van de KlimApp kunt u gebruik maken van de verschillende functies van de KlimApp als hieronder aangegeven.

Toesturen van aanbiedingen

Uw gegevens worden door New Skool Media gebruikt om u via de App aanbiedingen te doen en voordelen te bieden die te maken hebben met wielrennen en klimmen in de bergen indien u uw toestemming heeft gegeven voor het gebruik van pushtechnologie. Deze aanbiedingen en voordelen kunnen op uw persoonlijke interesses worden afgestemd aan de hand van de in uw account beschikbare gegevens. Indien u gebruik maakt van de KlimApp kunnen de aanbiedingen worden afgestemd op uw klimgedrag. Indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, kunnen de aanbiedingen ook worden afgestemd op uw locatie en u via pushberichten worden toegestuurd.

New Skool Media kan u vragen om aanvullende gegevens, zoals uw geboortedatum en geslacht, om de voordelen en aanbiedingen nog beter op uw persoonlijke interesses te kunnen afstemmen.

Indien u daarvoor via de App toestemming heeft gegeven, zullen aanbiedingen u door New Skool Media ook worden toegestuurd via e-mailnieuwsbrieven.

Google Analytics

New Skool Media maakt gebruik van Google Analytics. New Skool Media heeft daarvoor een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. New Skool Media anonimiseert de ip-adressen en maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Pushberichten

Indien u bent ingelogd en toestemming hebt gegeven voor het gebruik van pushtechnologie, zal New Skool Media u door middel van pushberichten informeren over klimtips, voordelen en aanbiedingen. Indien locatievoorzieningen zijn ingeschakeld, kunnen deze tips worden afgestemd op de actuele klimlocatie en in het verleden geklommen routes.

Logboek

Indien u gebruik maakt van de mogelijkheid via de KlimApp een logboek bij te houden, worden de door u in het logboek geplaatste gegevens geregistreerd. Deze gegevens worden alleen gebruikt om het bijhouden van het logboek te faciliteren en zijn alleen zichtbaar voor u zelf en degenen met wie u heeft aangegeven de Logboekgegevens te willen delen.

[U kunt uw Logboek en Klimroute ook via Facebook delen. Raadpleeg de Facebookvoorwaarden voor meer informatie over het delen van gegevens op facebook.]

U kunt uw logboek zelf beheren en daarop geplaatste gegevens verwijderen. De gewiste gegevens worden dan niet meer bewaard. Dit heeft echter geen invloed op reeds door u met anderen of Facebook gedeelde gegevens. Deze kunnen echter nog voor die anderen of via Facebook zichtbaar zijn.

Statistische analyse

New Skool Media kan de beschikbare gegevens over het gebruik van deze App en het klimgedrag van gebruikers in geanonimiseerde vorm gebruiken om hun producten en diensten in algemene zin op de voorkeuren van hun klanten af te stemmen.

Jongeren onder de 16 jaar

Voor zover dat wettelijk gezien noodzakelijk is vraagt New Skool Media voor het gebruik van persoonsgegevens van jongeren onder de 16 jaar toestemming van de ouders/wettelijk vertegenwoordiger. De ouders/wettelijk vertegenwoordiger dient in het belang van het kind dit privacy statement te lezen en kan in de plaats van het kind verzet aantekenen tegen verwerking van persoonsgegevens van het kind, inzage of correctie vragen van persoonsgegevens of toestemming geven voor het gebruik van elektronische contactgegevens, zoals een e-mailadres, voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten.

Derden

Uw gegevens zijn slechts beschikbaar voor New Skool Media voor de doeleinden als in dit privacy statement vermeld en worden niet aan andere derden verstrekt.

Afmelden

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de ontvangst van persoonlijke aanbiedingen, pushnotificaties en notificaties van restaurants en andere voorzieningen in de buurt. Ga daartoe naar Berichten in het menu instellingen van uw mobiele apparaat.

U kunt zich afmelden voor het gebruik van locatievoorzieningen door te gaan naar het menu instellingen op uw mobiele telefoon en te kiezen voor Privacy, Locatievoorzieningen en deze vervolgens voor de KlimApp uit te zetten.

U kunt zich afmelden voor de ontvangst van e-mailnieuwsbrieven via de daartoe onderaan de e-mailnieuwsbrief opgenomen link.

Indien u de app van uw mobiele apparaat verwijderd, wordt uw account niet beƫindigd en blijven uw gegevens bewaard. U kunt uw account beƫindigen door een mail te sturen naar [MAILADRES] of bij instellingen bij profiel en vervolgens profiel verwijderen .New Skool Media bewaart uw gegevens dan nog voor een periode van vier weken, voor het geval u de account weer wil activeren.

Beveiliging

New Skool Media handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Overdracht van onderneming

Indien New Skool Media haar onderneming en/of diensten overdraagt aan een derde partij, zullen ook uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan deze derde partij. We zullen u hierover altijd tijdig vooraf informeren.

Wettelijke rechten

U hebt recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Indien u van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien u vragen hebt over dit privacy statement kunt u contact opnemen met redactie@fiets.nl of New Skool Media, Spaklerweg 53, 1114 AE Amsterdam.

New Skool Media en haar partners behouden zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Het huidige privacy statement is bijgewerkt op 8 juni 2017.

Fiets de Podcast!

Populaire onderwerpen