Wie het telefoonfoonnummer belt vermeld in gezien en getest bij het Duursport Expertise Centrum komt verkeerd terecht.

Het nummer dat daar staat is namelijk van Aart Stigter’s Sport en Gezondheidscentrum. Wil je direct contact met het DEC moetje bellen met: 0343-410180!