Zo’n  10.000 klachten over slechte fietspaden verdeeld over meer dan 4000 knelpunten zijn ingestuurd naar www.fietsersbond.nl/meldpunt. In mei 2005 lanceerde de Fietsersbond het Meldpunt ‘Mijn slechtste fietspad’. Fietsers worden opgeroepen melding te maken van slecht onderhouden fietspaden.

Gemeenten hebben, voor zover bekend bij de bond, al honderden slechte plekken verbeterd en vele andere verbeteringen toegezegd. De Fietsersbond verwacht dat er de komende tijd nog veel meer hobbels, bobbels en scheuren in fietspaden worden weggewerkt. De Fietsersbond stuurt alle meldingen door naar gemeenten en provincies. Ook de 130 lokale afdelingen van de bond dringen er bij hun gemeente op aan de slechte plekken te verbeteren.
De top 5 van aantal klachten per gemeente wordt aangevoerd door Amsterdam, gevolgd door Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven. Ook in de top 10 van klachten per fietspad scoort de Amsterdamse regio hoog: het fietspad van Amsterdam naar Muiden staat op één en de fietsroute van Amsterdam Noord langs het Noord-Hollands Kanaal op nummer zeven. Aan dit laatste probleem wordt gewerkt. In de top 5 van klachten per fietspad staan verder een kasseienfietspad tussen de stadsmuur en het nieuwe winkelcentrum Librije in het centrum van Zwolle, en slecht onderhouden fietspaden in Maassluis, Den Haag en Rotterdam. De klachten op de Uithof in Utrecht zijn inmiddels opgelost.
De actie ‘Mijn slechtste Fietspad’ wordt gevoerd in het kader van het 30-jarig jubileum van de Fietsersbond. In de loop van die jaren is de aandacht voor fietsbeleid fors gegroeid. Er ligt nu meer dan 22.000 kilometer fietspad en de fiets is goed voor meer dan 14 miljard milieuvriendelijke kilometers per jaar. “Dat is een prachtig resultaat, waar we trots op mogen wezen,” aldus Miriam van Bree van de Fietsersbond. “Maar als er geen aandacht en budget is voor onderhoud, dan zijn we snel terug bij af. De enorme stroom klachten die nog dagelijks groeit, toont de noodzaak van onderhoud van de fietspaden onomstotelijk aan.”
Kijk op www.fietsersbond.nl/meldpunt.