Nu te vinden onder het kopje ‘vaknieuws’: de nieuwe Trek Madone. We hebben de fiets daar ‘geparkeerd’ omdat daar meer ruimte is voor tekst en foto’s.

En nu staat de Trek nog op de website, binnenkort volgt er een uitgebreidere test in FIETS. En naar alle waarschijnlijkheid zal de nieuwe Madone door een van ons tijdens de Marmotte gebruikt gaan worden.