De bezuininigingen van het kabinet Rutte op natuur en landschap zullen niet zonder gevolgen blijven voor mountainbikers. Doordat er veel minder geld aan beheer en toezicht kan worden besteed zullen veel terreinen niet meer goed toegankelijk zijn. Achterstand in beheer zal leiden tot slecht onderhouden paden en misschien zelfs wel onveilige situaties. Het valt dan niet uit te sluiten dat bepaalde natuurterreinen worden afgesloten. Op zaterdag 19 februari worden op verschillende plaatsen in het land acties georganiseerd door natuurorganisaties om aandacht te vragen voor de onevenredige bezuinigingen.

 

Mountainbikers hebben een groot belang bij een goede toegankelijkheid van  natuurterreinen. Ook al verschillen mountainbikers nog wel eens van mening met terreinbeheerders, het is een gezamenlijk belang om een signaal af te geven aan de landelijke en provinciale politiek. Daarom willen mountainbikers de verschillende natuurorganisaties een steuntje in de rug geven door mee te doen aan deze publieksactie. Daarmee laten ze gelijk zien dat mountainbikers hart voor de natuur hebben.

Zaterdag 19 februari zal er bij Radio Kootwijk een ‘Hart voor Natuur’-publieksmanifestatie plaatsvinden, met onder andere een debat met de lijsttrekkers van verschillende politieke partijen die verkiesbaar zijn voor de Provinciale Statenverkiezingen op 2 maart. De provincie is voor een groot deel verantwoordelijk voor natuur en landschap in Nederland.  

Het is de bedoeling om met minimaal 100 mountainbikers, maar liever meer, om 14.30 uur te arriveren bij Radio Kootwijk.  Vanaf 13.30 uur wordt er verzameld onder het genot van een kopje koffie bij Recreatiegebied Het Leesten, waarna er in ongeveer 30 minuten in een rustig tempo naar Radio Kootwijk wordt gefietst. Daar overhandigt een vooraanstaande mountainbiker een petitie aan de politiek onder toeziend oog van alle natuurorganisaties. Na dit formele deel kan elke deelnemer meegaan op een begeleide tocht van ongeveer 25 of 50 km op verschillende niveaus, of op eigen initiatief de mountainbikeroute van Apeldoorn rijden.
Elke mountainbiker die dit initiatief ondersteunt en het leuk vindt om mee te fietsen,  kan zich via e-mail aanmelden bij info@singletracks.nl onder vermelding van ‘Actie hart voor natuur’.