..ook met aluminium kunnen mooie frames gemaakt worden. Zo presenteerde op de Eurobike Kinesis een nieuwe methode van de Hydroforming. ‘Super Plastic Forming’ genaamd.

Door een speciaal procedé zijn de Taiwanezen er in geslaagd om de delen die normaal door Hydroforming tot stand komen te ‘butten’. Verschillende wanndiktes dus, waardoor een SPF-frame ongeveer 10 % lichter en ook nog eens 30 % sterker zal uitvallen dan een gewoon Hydroformed-frame. Daarnaast zijn de vormen die de framebuizen kunnen aannemen nog iets opvallender, hoekiger en zelfs gedraaid.. Kinesis maakt vooral framebuizen en –delen voor derden. Maar wellicht verschijnt er volgend seizoen een SPF –fiets op onze fietspaden..