In 2005 legden we met onze 18 miljoen fietsen maar liefst 15 miljard kilometer af, ofwel gemiddeld 917 kilometer per inwoner. In 2004 fietsten we nog 14,4 miljard kilometer ofwel 883 kilometer per inwoner. Dit blijkt uit de gegevens gepubliceerd in Mobiliteit in Cijfers Tweewielers 2006, een jaarlijkse uitgave van BOVAG en RAI Vereniging.

Nederland had, als het om tweewielers gaat, vorig jaar de wind in de rug. De verkoop van fietsen eindigde met ruim 1,2 miljoen stuks opnieuw op een hoog niveau. Opmerkelijk is het toegenomen gebruik van de fiets in 2005. Nederlanders legden gezamenlijk 15 miljard kilometer per fiets af, 600 miljoen kilometer meer dan in 2004. Ook internationaal scoort Nederland qua tweewielerbezit en gebruik hoog. Met gemiddeld meer dan een fiets per inwoner kent ons land al jaren het hoogste fietsbezit ter wereld.