De Fietsersbond is een praktijkmeting gezondheid en fietsgebruik gestart in Delft. Minister Peijs deed vorige week de aftrap.

De Fietsersbond wil met dit onderzoek de relatie luchtkwaliteit, gezondheid en fietsvoorzieningen in Nederlandse gemeenten in kaart brengen. Voor de meting van de persoonlijke blootstelling van automobilisten en fietsers aan ultrafijn stof is speciale meetapparatuur ontwikkeld in samenwerking met de Wetenschapswinkel Biologie Universiteit Utrecht. Minister Peijs heeft in Delft een rapport ontvangen over de ontwikkeling van deze meetmethode en de conclusies na 150 proefmetingen. Hieruit blijkt dat fietsers vooral last hebben van de uitstoot van brommers, optrekkend verkeer, files,
dieselbusjes en vrachtauto’s. Delft is een van de elf gemeenten die in 2006 worden onderzocht en in voorjaar 2007 een rapport met resultaten ontvangen. In 2007 volgen nog twintig gemeenten. Eind 2007 presenteert de bond de totale onderzoeksresultaten en de aanbevelingen.


 

Van 2000 tot 2004 fietsten onderzoekers van de Fietsersbond in totaal al 10.000 kilometer op speciaal ontwikkelde meetfietsen voorzien van computerapparatuur, microfoon en camera om het fietsklimaat in 125 gemeenten in kaart te brengen. In dit vervolgonderzoek, Fietsbalans-2, worden gemeenten weer beoordeeld op de tien aspecten uit het eerste onderzoek en wordt bekeken welke vooruitgang er geboekt is. Het onderzoek is echter uitgebreid met nieuwe aspecten waaronder luchtkwaliteit en de gezondheidseffecten van het fietsgebruik. De Fietsersbond wil onder andere de concentraties schadelijke uitlaatgassen in de auto en daar buiten, op de fiets, onderzoeken. Doel van de Fietsbalans-2 is gemeenten heel specifieke informatie te verschaffen over verschillende vormen van gezondheidswinst die er te behalen zijn bij een verhoging van het fietsgebruik en bij aanpassing van het verkeersbeleid. Wat gemeenten precies kunnen doen om die gezondheidswinst binnen te halen, staat in het eindrapport met onderzoeksgegevens en daaraan gekoppelde aanbevelingen. In 2007 wordt voor de derde keer de titel Fietsstad uitgereikt. Luchtkwaliteit en gezondheidsaspecten wegen daarbij extra mee.
Meer informatie over Fietsbalans-2 en het onderzoeksprogramma staat op www.fietsbalans.nl onder nieuws. Het rapport Fietsers en Verkeersuitstoot  is te downloaden via de website van de Wetenschapswinkel Biologie van de Universiteit  Utrecht: www.bio.uu.nl/wetenschapswinkel/content/publicaties/pub-nieuwste.html