We weten allemaal dat we langzamer rijden als we een grotere afstand moeten afleggen, maar hoe zit dat nu eigenlijk precies? Hoeveel langzamer gaan we als we het langer moeten volhouden?

De relatie tussen snelheid en tijd/afstand is voor het eerst onderzocht door Pete Riegel. Hij was een werktuigbouwkundig ingenieur en marathonloper en, zoals hij het zelf formuleerde, gek op getallen. Hij vergeleek zijn eigen tijden op alle afstanden met de tijden van de toenmalige wereldrecords. Pete kwam tot de ontdekking dat de snelheid logaritmisch afnam als functie van de afstand en dat deze relatie hetzelfde was bij zijn eigen tijden en bij de wereldrecords! In 1977 publiceerde hij zijn resultaten over hardlopen en later in een vervolgstudie ook over andere sporten.

 

De fameuze formule van Pete Riegel

gvw-pete_riegelPete Riegel (1935)

Pete Riegel werkte als research ingenieur bij Batelle in Columbus, Ohio (USA) en heeft vele marathons gelopen. Hij was vele jaren coördinator van de Certified Courses werkgroep van de American Road Running Association (ARRS), voorzitter van de Technical Council van de ARRS en tevens namens de IAAF coördinator parcoursmetingen voor Noord- en Zuid-Amerika.

 

De formule van Pete Riegel is eenvoudig en luidt:  v2/v1 = (t2/t1)-0,07

gvw_tijd-piekfactorHierbij staat v voor de snelheid en t voor de benodigde tijd. De formule zegt dus heel eenvoudig dat als de tijd 2 keer zo groot wordt, de snelheid met een factor 2 -0,07 = 0,95 verandert, dus met 5% afneemt. De formule van Pete Riegel is zeer krachtig en vormt de basis voor vele hardloopcalculatoren. In een eerder hoofdstukje hebben we laten zien dat hij ook bij het wielrennen goed toepasbaar is en dat zijn formule in feite overeenkomt met de verandering van het aandeel van de 4 energiesystemen in onze spieren in de tijd. Daarmee bleek het mogelijk om bijgaande handige tabel te maken over de piekfactoren van je vermogen als functie van de tijd. Zo is je ADV (= vermogen over 1 uur) dus bijvoorbeeld gelijk aan 1/1,13 = 0,88 keer je vermogen over 10 minuten.

 

 

 

De formule van Pete Riegel en de tabel met piekfactoren geeft ons dus een zeer krachtig hulpmiddel om op basis van je prestatie gedurende een willekeurige tijd voorspellingen te doen van je vermogen en dus je prestatie gedurende andere inspanningstijden. Tevens kun je daarmee de prestaties van verschillende wielrenners op verschillende afstanden met elkaar vergelijken. Zoals we later zullen zien, kunnen we soortgelijke berekeningen maken om te laten zien wat er gebeurt als we ouder of zwaarder worden, of beter gaan trainen, of als de omstandigheden niet ideaal zijn (wind, heuvels, temperatuur en dergelijke).

 

Wat is de invloed van de tijd op het vermogen van snelle Eddy?

Onze snelle Eddy heeft een ADV (= vermogen dat hij 1 uur kan volhouden) van 4 Watt/kg. Over 10 minuten kan hij dus een vermogen leveren van 1,13*4 = 4,52 Watt/kg. De onderstaande figuur geeft de vermogens bij andere tijden. Het piekvermogen gedurende 5 seconden is 15 Watt/kg.

gvw_invloed tijd op vermogen

Wat is de invloed van de tijd op de snelheid van Eddy op het vlakke?

In een eerder hoofdstukje hebben we al berekend dat Eddy gedurende 1 uur (dus bij zijn ADV) een snelheid van 40,41 km/h kan volhouden; dit noemen we zijn Anaerobe Drempel Snelheid (ADS). Gedurende korte tijd kan Eddy uiteraard een hoger vermogen mobiliseren en dus een hogere snelheid bereiken, zoals weergegeven in de figuur. Zijn topsnelheid gedurende 5 seconden bedraagt 64,4 km/h.

gvw_invloed tijd op snelheid

Wat is de invloed van de tijd op de snelheid van Eddy op de Alpe d’Huez?

In een eerder hoofdstukje hebben we al berekend dat hij op de Alpe d’Huez gedurende 1 uur (dus bij zijn ADV) een snelheid van 15,58 km/h kan volhouden; dit is dus zijn ADS op de Alpe d’Huez. Gedurende korte tijd kan hij uiteraard harder, zijn pieksnelheid gedurende 5 seconden bedraagt zelfs 43,5 km/h. We zien dus dat de verhouding tussen zijn pieksnelheid en zijn basis (de ADS) in de bergen veel groter is dan op het vlakke Dit komt omdat de luchtweerstand in de bergen een veel kleinere rol speelt.

gvw_invloed tijd op snelheid alp

Je kunt het effect van de tijd en de afstand op je eigen prestaties berekenen met onze calculators op op www.hetgeheimvanWielrennen.nl.

Daar kun je ook ons boek bestellen. Het is ook verkrijgbaar als ebook.

Hans van Dijk, Ron van Megen en Guido Vroemen