De mogelijkheid om delen van het fietsroutenetwerk in Brabant te downloaden van internet blijkt een nog groter succes te zijn dan van tevoren verwacht. Maar liefst 50.000 fietsliefhebbers hebben in de maand juli – vanaf het moment dat de kaarten downloadbaar waren – de site bezocht en één of meer delen van het netwerk in Brabant opgeslagen.

Het fietsroutenetwerk is zeer populair bij fietsers. De flexibiliteit en vrijheid van het systeem, de duidelijke bebording en de koppeling met horeca en overige toeristisch-recreatieve aanbieders spelen hierbij een grote rol. Het kaartmateriaal dat hiervoor is ontwikkeld blijkt goed aan te slaan bij de consument. Er zijn in Brabant acht kaarten uitgegeven, die naadloos op elkaar aansluiten; fietsers kunnen dus moeiteloos van Bergen op Zoom naar Cuijk of van Sleeuwijk naar Luyksgestel fietsen.
Met de nieuwe mogelijkheid om het gehele Brabantse fietsroutenetwerk 24 uur per dag gratis te bekijken en te downloaden via het internet, wordt ingespeeld op de behoefte van de consument.
Fietsers zonder internet kunnen voor de fietsroutenetwerkkaarten niet alleen bij de VVV-kantoren terecht, ook bij vele horecabedrijven en andere toeristisch-recreatieve bedrijven langs het netwerk wordt het kaartmateriaal verkocht. 
De papieren fietsroutenetwerkkaarten bieden nog altijd meerwaarde voor de fietser. Op de overzichtskaart staat namelijk het hele deelgebied afgebeeld en extra informatie over de omgeving en de bezienswaardigheden onderweg. Ook is een opsomming van alle fietscafés opgenomen.
Kijk op www.RoutebureauBrabant.nl