De Fietsersbond wil een nationaal Flitsfietspadenplan. In de huidige top 50 van files staan veel korte verbindingen, zoals tussen Rotterdam – Delft, Zaandam – Amsterdam, Schiedam – Rotterdam, Amsterdam – Almere. De fiets kan een uitstekend alternatief zijn voor deze filerijders, mits de fietsroutes snel, comfortabel en veilig zijn.

De Fietsersbond pleit voor een rijksinvestering in een landelijk netwerk van Flitsfietspaden, te beginnen in de filegevoelige gebieden. De bond vindt dit een rijksaangelegenheid, omdat het een alternatief vormt voor autoverplaatsingen op de rijkswegen. Zeker met de moderne, snelle fietsen, al dan niet met elektrische ondersteuning,  hoeven afstanden rond de 10 kilometer geen probleem te zijn. Daarnaast levert een hoger fietsgebruik
een belangrijke bijdrage aan de volksgezondheid. Het Flitsfietspadenplan is één van de ideeën die de  Fietsersbond heeft aangedragen voor de verkiezingsprogamma´s van de politieke partijen