Bij Vaude. Het ondergoed van het Duitse merk wordt namelijk gemaakt via een productieproces zonder schadelijke stoffen. Vaude’s onderkleding is daarom voorzien van het Bluesign label, dat garandeert dat de gehele productie van het textiel volgens de maximale omgevings-, gezondheids- en veiligheidsstandaarden verloopt. Van productontwikkeling tot het definitieve product worden alleen stoffen en materialen gebruikt die gegarandeerd vrij zijn van schadelijke stoffen.

Vaude hecht waarde aan een milieuvriendelijk productieproces, waarbij de bron minimaal aangetast wordt en de invloed op het milieu zo gering mogelijk blijft. Immers: schone grondstoffen zorgen voor schone producten en verminderen daarmee aantasting van de omgeving. Vaude toont met de Bluesign standaard aan zich verantwoordelijk te voelen voor het milieu en het intact houden van de huidige leefomgeving. Productie op basis van Bluesign is enerzijds energiebesparend en voorkomt anderzijds vervuiling van lucht en water.
De Bluesign standaard garandeert dus dat de producten vrij zijn van schadelijke stoffen. Bij Bluesign producten komen irritaties aan de huid en allergische reacties volgens Vaude dus niet voor. Immers, de oorzaak van die aandoeningen worden doorgaans veroorzaakt door schadelijke stoffen die direct in aanraking komen met de huid, zoals bij onderkleding het geval is.
www.vaude.nl