De directeur van de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie, Theo Hoex, legt op 15 oktober zijn functie neer. Hij heeft bij de gemeente Overbetuwe (Elst, Gld) een betrekking aangeboden gekregen. Per die datum wordt hij benoemd tot algemeen directeur/secretaris van deze gemeente.


 

Theo Hoex, voorheen onder meer werkzaam bij de NeVoBo en het ministerie van VWS, werd in 2004 directeur van de KNWU. Het marketingbeleid, de bestuurlijke organisatie en de verhuizing van het Uniebureau in Woerden naar het Huis van de Sport in Nieuwegein zijn belangrijke onderwerpen geweest waaraan hij werkte. Daarnaast was hij zowel nationaal (NOC*NSF) als internationaal (UCI) in verschillende werkgroepen en commissies actief.