Crisis in Belgie doet de Belg op de fiets laten stappen. Want al zit de recreatieve wielersport in Belgie al lange tijd in de lift,  de Vlaamse Wielrijdersbond zag z’n ledenaantal in 2008 met maar liefst 44 % toenemen. Opmerkelijk is dat deze groei bijna volledig tijdens de laatste 4 maanden van 2008 werd gerealiseerd. Sinds het begin van de financiële crisis dus. Ook op door de federatie georganiseerde tochten kwamen sindsdien tot 10% meer deelnemers opdagen. Wie wel klaagt, zijn de producenten en verdelers van sportfietsen en toebehoren. Die zien bestellingen vanuit de fietshandel in Belgie met 10 tot 25 % teruglopen.

 

Andere trends binnen het wielertoerisme bevestigen zich: het publiek wordt vrouwelijker en jonger zodat het beeld van de wielertoerist als man van middelbare leeftijd voorgoed tot het verleden behoort.
Werner van Ingelgem, manager VWB:” Fietsen is de laatste jaren een lifestyle-fenomeen geworden. Iedereen wil slank en gezond blijven en meet zich graag een sportief imago aan. Daarvoor is fietsen een bij uitstek geschikte sport. De fietshandel voelt de crisis omdat momenteel vele mensen zich zorgen maken over de toekomst en hun aankoop van een (duurdere) nieuwe fiets nog even uitstellen. Maar wij merken net een toeloop omdat fietsen een ideale manier is om de zorgen even te vergeten en mentaal helemaal tot rust te komen."
 

De Vlaamse Wielrijdersbond (VWB) is de grootste wielerfederatie van België en concentreert zich volop op de markt van het recreatieve wielertoerisme. Het aantal vergunninghouders steeg van 28.485 in 2007 naar 40.951 in 2008, wat de VWB tot (één van) de snelst groeiende sportfederatie(s) van België maakt. Bij de nieuwe vergunninghouders blijkt één op drie een dame te zijn. Die hoeven zich niet eenzaam te voelen, want intussen zijn er al 10.571 dames bij de federatie. Marleen Van de Maele, administratief coördinatrice VWB: "Meer en meer dames ontdekken het wielertoerisme als een middel om op een prettige manier gezond, slank en fit te blijven. Velen worden lid van de locale wielertoeristenclub, maar een deel vindt het aangenamer om enkel onder dames rond te fietsen. Zij worden lid van clubs met een specifieke dameswerking of van een exclusieve damesclub. Die schieten dan ook als paddenstoelen uit de grond."
Ondanks het feit dat senioren tot op steeds latere leeftijd blijven fietsen, daalt door de extra instroom toch de gemiddelde leeftijd van de wielertoerist. Deze bedraagt nu 35 jaar bij de dames en 41 jaar bij de heren. Wielertoerisme: geen crisis in tijden van crisis…

www.vlaamsewielrijdersbond.be