Onderzoek van de Wetenschapswinkel in opdracht van de Fietsersbond wijst uit dat schadeclaims van fietsers vaak door gemeenten ten onrechte worden afgewezen. Fietsers die door gebrekkig onderhoud aan de weg ten val komen, kunnen de gemeente aansprakelijk stellen. Dit wordt vaak niet goed behandeld.

Onderzoekster R. Rijnhout van de Wetenschapswinkel: ‘De motivering is juridisch vaak twijfelachtig of evident verkeerd. Een gemeente kan zich niet beroepen op onbekend zijn met de staat van de weg, dit door artikel
6:174 van het Burgerlijk Wetboek, de risico-aansprakelijkheid van de wegbeheerder.’

Het onderzoek bevestigt de vermoedens van de Fietsersbond. Schadeclaims worden door gemeenten niet serieus genomen. Op de website geeft de Bond adviezen hoe het beste te handelen. Kijk voor meer informatie over de adviezen op http://www.fietsersbond.nl.