Het nieuwste nummer van Fiets, nr. 12, verschijnt aanstaande vrijdag, 7 december. En niet 1 december zoals wij per abuis achter in het vorige nummer vermeldden. Dus nog even wachten en dan krijg je daarbij ook de bijlage FietsCoach met trainingsschema’s voor 2008.