Het Nederlands Klimmers Comité, organisator van diverse Klimbrevetten, reikt op woensdag 29 november aanstaande het 100e “Brevet des Cyclistes” uit. Dit comité organiseert ook het Super Klimmersbrevet, zie ook www.cbfb.nl.


 

In 1987 werd het idee geboren om het Klimmersbrevet in het leven te roepen. Dit initiatief bleek bijzonder succesvol te zijn. Deelnemers uit binnen- en buitenland konden worden ingeschreven. De grote belangstelling én het feit dat een groot aantal verenigingen ons verzochten om in dit programma opgenomen te mogen worden, waren een aantal jaren later de aanleiding om het Super Klimmersbrevet in het leven te roepen.
Tijden en behoeften veranderden, er bestond duidelijk behoefte aan een soortgelijk initiatief maar dan met kortere afstanden. Dit laatste Klimbrevet verkreeg de naam “Brevet des Cyclistes”. Onlangs kon het 100e brevet worden uitgeschreven, Maarten Taal uit Den Haag is de kandidaat aan wie dit “lustrum”-brevet zal worden uitgereikt. Wil je zelf gaan voor een van deze brevetten kijk dan op de website voor de voorwaarden. Zie ook www.cbfb.nl.