De milieubeweging, die actief is in het Buytenpark, beroept zich op bepalingen in de Flora- en Faunawet.

Volgens die bepalingen moet je overlast die de natuur kan verstoren voorkomen.

”Het komt er dus op neer dat als je weet of kunt weten dat door jouw activiteiten er mogelijk onrust in de natuur ontstaat, je die overlast niet mag veroorzaken”, meldt organisator Martin Pieterse van Stichting Wielerpromotie Het Groene Hart vrijdag.

Het Benelux kampioenschap wordt nu waarschijnlijk in de tweede helft van september gehouden.

In 2009 vond het NK mountainbike plaats in Zoetermeer, dat ook het EK organiseerde. Die wedstrijden vonden buiten het broedseizoen plaats.

© ANP