Ingezonden vraag: In Fiets nr. 5-2020 kwam ik in de rubriek Service course een vraag tegen over weerstand opbouwen (Een goede weerstand opbouwen, hoe doe je dat?). In Service Course van Fiets nr. 6-2020 werd de relatie tussen intensief trainen en weerstand nog een keer benoemd (Afvallen in coronatijd). Dat er een verband is tussen intensief trainen en een verlaagde weerstand komt me bekend voor. Echter, wanneer is een training (te) intensief? Is een training van pakweg 2 uur in D2 te intensief? Of is een training pas intensief in D3? Of is dit ook afhankelijk van de vorm van de dag? Sportarts Edwin Achterberg geeft uitleg.

Een heel goede vraag waar ik eigenlijk geen goed antwoord op kan geven. Een acute inspanning zorgt voor een verlaging van de weerstand. Intensiteit heeft hierop een groter effect dan de duur van een inspanning. Zorg daarom bij intensievere en/ of langere trainingen voor een goede voeding en neem ook voldoende hygiënische maatregelen om infecties te voorkomen. Echter, naarmate je beter getraind bent, worden deze effecten minder en neemt je weerstand juist toe.

“Trainen is vaak niet heel moeilijk, rusten is vaak des te moeilijker.”

Het gaat dus eigenlijk vooral om de balans tussen de hoeveelheid arbeid en rust. Het is altijd weer belangrijk om je te realiseren dat je van een training pas beter wordt als daar tegenover een bepaalde hoeveelheid rust staat. Trainen is vaak niet heel moeilijk, rusten is vaak des te moeilijker.

Helaas is het niet zo dat we deze balans heel makkelijk kunnen bepalen. Trainers en coaches proberen je hierbij te helpen door al je trainingsgegevens te analyseren. Je hartfrequentie, snelheid en vermogen kunnen waardevolle informatie geven. Zo kun je bijvoorbeeld een ‘training stress score’ bepalen; een maat voor de zwaarte van een training. Ook kunnen soms bepaalde waarden in het bloed worden bepaald, of worden vragenlijsten afgenomen en dergelijke.

Hoe belastend 2 uur fietsen in D2 of in D3 is, verschilt van persoon tot persoon en is van veel factoren afhankelijk. Denk daarbij aan het aantal trainingsjaren, talent, leeftijd en voeding, maar ook minder te beïnvloeden factoren zoals weersomstandigheden en drukte op het werk.

Juist omdat de individuele verschillen zo groot zijn en omdat het vaak zo ontzettend moeilijk is om naar je eigen lichaam te luisteren, kan het raadzaam zijn om met een trainer of coach te werken die je helpt om de balans tussen arbeid en rust te vinden en te behouden.


Dit is een artikel uit Fiets 08, hier te bestellen.