In het artikel over de luchtweerstand hebben we gezien dat de cdA een zeer grote invloed heeft op de haalbare snelheid, met name op het vlakke en wat minder in de bergen.

We zagen daar al dat de cdA afhankelijk is van:
1. Je fietspositie, zoveel mogelijk gestroomlijnd is het beste
2. Je fietsontwerp, aerodynamische wielen, frames en een ligstuur zijn duidelijk beter
3. Je postuur, hoe kleiner je bent, hoe minder weerstand)

In dit artikel gaan we meer concreet in op de voordelen die je kunt behalen met een betere fietspositie en een beter fietsontwerp.

Welke opties zijn er concreet?

fietsontwerp

Wat voor voordelen kun je behalen op de vlakke tijdrit?
We hebben de invloed van de bovenstaande opties uitgerekend met onze calculator en onder de standaardcondities van onze rekenvoorbeelden. De resultaten zijn weergegeven in de bijgaande grafieken en tabel. Zoals verwacht, is de invloed van de fietspositie zeer groot. Als snelle Eddy rechtop gaat zitten, daalt zijn haalbare snelheid van 40,41 km/h naar 32,38 km/h, dus met 20%! Op de tijdrit van 40 km verliest hij daarmee in totaal 884 seconden. Je zult het misschien interessanter vinden om te zien dat Eddy 334 seconden kan winnen met een optimaal fietsontwerp, inclusief een ligstuur, dichte wielen en aerodynamisch vormgegeven frame en vorken. Met de getallen uit de tabel kun je desgewenst ook een afweging maken waaraan je je budget het beste kunt besteden.

gvw

Wat voor voordelen kun je behalen op de Alpe d’Huez?
Ook hier hebben we de resultaten weergegeven in soortgelijke grafieken en eenzelfde tabel. We zien dat in de bergen het effect van de cdA waarde veel minder groot is. Met een volledig aerodynamische fiets, kan snelle Eddy nu maar 41 seconden winnen op de klimtijd naar de Alpe d’Huez. Dit uiteraard omdat de klimweerstand hier de belangrijkste factor is.
We merken wel op dat deze berekeningen alleen betrekking hebben op de luchtweerstand. Optimalisatie van het fietsontwerp houdt natuurlijk ook in het verminderen van het gewicht. Dit levert een groot voordeel op in de bergen omdat de klimweerstand dan evenredig minder wordt. Dit aspect is behandeld in het hoofdstukje over de invloed van het gewicht van je fiets.

gvw-alp
Je kunt het effect van alle aspecten op je eigen prestaties berekenen met onze calculators op www.hetgeheimvanwielrennen.nl.
Daar kun je ook ons boek bestellen. Het is ook verkrijgbaar als ebook.

Hans van Dijk, Ron van Megen en Guido Vroemen