Training kan een flink positief effect hebben op het prestatievermogen. Voor wielrennen geldt dat vooral het duurvermogen goed trainbaar is. Het sprintvermogen kan echter slechts beperkt verbeterd worden door training. Sprinters worden geboren!

Mogelijke effecten van training

In vele handboeken en wetenschappelijke artikelen worden de volgende conclusies getrokken:

  1. Door training kan een verbetering van je vermogen in de orde van 10 – 30% bereikt worden. Het uithoudingsvermogen kan zelfs 10 keer zo groot worden.
  2. Het trainingseffect kan snel bereikt worden, in enkele weken of maanden, en verdwijnt ook weer snel na beëindiging van de training.
  3. De belangrijkste factor bij de training is de intensiteit. Om een zo groot mogelijk effect te bereiken dient men in de buurt van de HRmax te trainen. Dit kan alleen met intervaltraining.

Beperkingen van onderzoek

Elders zullen we nader ingaan op de verschillende trainingsmethoden en hoe je een optimale training kunt bereiken. Op dit moment volstaan we met te melden dat het lastig is om het effect van training net zo eenduidig vast te leggen als het effect van de afstand, het gewicht of de leeftijd. Hier zijn meerdere redenen voor te geven:

  1. De meeste onderzoeken naar training beslaan een periode van enkele weken of maanden. Het is dus onmogelijk om hiermee het effect op de lange termijn te bepalen, waarin we juist geïnteresseerd zijn.
  2. De meeste onderzoeken betreffen een beperkte groep renners, zowel qua niveau als qua aantal. Hierdoor is het moeilijk of zelfs onmogelijk om statistisch verantwoorde conclusies te trekken. Bedenk dat een effect van 1% slechts meetbaar is bij een groep van orde 100 wielrenners.
  3. In de praktijk lopen allerlei variabelen door elkaar, zoals gewichtsverandering, blessures, veranderingen in trainingsschema, het verleden en de mate van getraindheid van de wielrenner enz.

We zullen dus een slag om de arm moeten houden bij het maken van berekeningen over het effect van training. We hebben voor dit hoofdstukje maar wat varianten doorgerekend dat onze snelle Eddy door training zijn ADV met 10 – 30% kan verbeteren. De 30% is overigens alleen haalbaar voor beginners, voor renners met de nodige ervaring is een verbetering met 10% al heel mooi.

Wat is de invloed van training op het vlakke?

We hebben weer onder de standaard condities uitgerekend hoe snel Eddy kan fietsen; daarbij hebben we nu aangenomen dat door training zijn ADV met 10, 20 of 30 % verhoogd kan worden. In de onderstaande figuur en tabel zien we de resultaten. De haalbare snelheid tijdens de vlakke tijdrit van 40 km stijgt van 40,41 km/h tot uiteindelijk 44,43 km/h (dus met 10%), waardoor de uiteindelijke tijdwinst maximaal 322 seconden bedraagt. Zoals hierboven al vermeld, zal in de praktijk een winst van 10% in de ADV en dus 121 seconden op de tijdrit al een heel mooi resultaat zijn. Dit staat uiteraard wel los van andere mogelijke verbeteringen zoals afvallen of bijvoorbeeld een meer aerodynamische fietspositie.

gvw-snelheid van snelle eddy

gvw-invloed training vlak

 

 

Wat is de invloed van training op de Alpe d’Huez?

De resultaten van onze berekeningen zijn weergegeven in bijgaande tabel en figuur. De haalbare snelheid stijgt nu van 15,58 km/h tot uiteindelijk 19,67 km/h, dus met maar liefst 26%! Deze verbetering is vrijwel gelijk aan de stijging van de ADV van 30%. Ook hier zien we weer dat het effect van een verhoging van je ADV vooral in de bergen enorm doortikt. Het uiteindelijke resultaat is een maximale winst in de klimtijd van 694 seconden! Ook bij een meer realistische aanname van het effect van training van 10% is de winst in klimtijd nog altijd zeer groot, namelijk 275 seconden.

Training is daarmee naast afvallen de meest veelbelovende optie om sneller te worden.

gvw-invloed training klim

gvw-invloed training alp

Je kunt het effect van alle factoren op je eigen prestaties berekenen met onze calculators op www.hetgeheimvanwielrennen.nl. Daar kun je ook ons boek bestellen. Het is ook verkrijgbaar als ebook.

Hans van Dijk, Ron van Megen en Guido Vroemen