In een eerder artikel hebben we gezien dat je de luchtweerstand kunnen berekenen met de formule: Pl = 0,5*ρ*cdA*(v+vw)2*v
Tot nu toe hebben we steeds gerekend zonder wind, dus met vw= 0 m/s. Bij de standaardcondities was dan het resultaat dat snelle Eddy 248 Watt moet trappen om de luchtweerstand te overwinnen bij een snelheid van 40 km/h (ρ = 1,205 kg/m3, cdA = 0,3 m2, v = 40/3,6 m/s, vw = 0 m/s). Dat is circa 83% van zijn ADV van 300 Watt.

In Nederland wil het nog wel eens stevig waaien. We weten uit ervaring dat het dan flink knokken wordt met wind tegen en het tempo dan flink omlaag kan gaan. Bij wind mee lijken we daarentegen te vliegen. Hoe groot is eigenlijk het effect van wind tegen en wind mee op de snelheid van snelle Eddy? We hebben berekeningen gemaakt voor windsnelheden tussen de -50 km/h (dus windje tegen) en + 50 km/h (windje mee). Een krachtige wind komt neer op 6 Beaufort en 39 – 49 km/h windsnelheid. De harde wind van 7 Beaufort heeft 50 – 61 km/h windsnelheid.

Wat is de invloed van de wind op de vlakke tijdrit?
We hebben de invloed weer uitgerekend met onze calculator en onder de standaardcondities van de voorbeeldberekeningen die we steeds gebruiken.
De resultaten staan in de bijgaande grafiek en tabel. Je ziet dat de snelheid bij windje tegen lineair daalt met circa 61,6% van de windsnelheid. Bij een tegenwind van 20 km/h, daalt de snelheid dus van 40,41 km/h naar 28,83 km/h, dus met 29%. Snelle Eddy doet dan 83,2 minuten over de tijdrit van 40 km, dus maar liefst 40,2% langer dan zonder wind. Omgekeerd vliegt Eddy bij een meewind van 50 km/h met een snelheid van 77,24 km/h over het parcours en is hij in 31,1 minuten al bij de finish!

gvw invloed wind mee of tegen

invloed wind vlak
Wat is de invloed van de wind op de Alpe d’Huez?
Ook hier hebben we de resultaten weergegeven in een soortgelijke grafiek en tabel. We zien dat in de bergen het effect wat minder groot is, maar nog altijd zeer significant. Bij een tegenwind van 20 km/h daalt de snelheid van Eddy van 15,58 km/h naar 13,23 km/h, dus met 15%. De klimtijd neemt hierdoor toe van 55,6 tot 65,5 minuten. Met een meewind van 50 km/h lijkt de klim een stuk minder zwaar voor Eddy. Snelle Eddy is dan al boven na 39,1 minuten en haalt dus bijna het record van Pantani!

gvw invloed wind alp

invloed wind alp

Invloed van wind in de praktijk
In de praktijk zal het zelden voorkomen dat je de hele weg windje mee of windje tegen hebt. Meestal zul je een deel wind tegen hebben en een deel wind mee. Omdat je meer tijd verliest bij tegenwind, dan je wint bij windje mee, is het netto effect van wind altijd negatief. Onderstaande figuur illustreert dat effect. We hebben hier uitgerekend wat het verlies is op een tijdrit van 40 km, waarbij de je de ene helft wind mee hebt en de andere helft wind tegen.

gvw hoeveel tijd verlies je

Hoe zwaar is tegenwind eigenlijk?
Dat het inderdaad flink zwaar kan zijn om tegen de wind in te beuken illustreren we in de figuur. Hierin hebben we met de wielrenformule uitgerekend wanneer de windweerstand en de klimweerstand precies even groot zijn. Je ziet dat een tegenwind van 72 km/h (Stormachtige wind, 8 Beaufort) precies evenveel vermogen vergt als de beklimming van de Alpe d’Huez!

gvw hoe zwaar tegenwind

Je kunt het effect van alle aspecten op je eigen prestaties berekenen met onze calculators op www.hetgeheimvanwielrennen.nl.
Daar kun je ook ons boek bestellen. Het is ook verkrijgbaar als ebook.

Hans van Dijk, Ron van Megen en Guido Vroemen