Op bezoek bij Ernie Frieke (bikeboosting.nl) voor een komend artikel over wielen maakten we een grappig filmpje. Hierin is het verschil in elasticiteit tussen butyl en latex heel treffend in beeld gebracht. Zet je geluid niet te hard…de knal komt altijd onverwacht!