Ingezonden vraag in Fiets 07: “Ik ben 21 jaar en heb de volgende vraag: hoe kan het dat mijn maximale hartslag in de afgelopen 3 jaar is gedaald? Mijn vermogens zijn verbeterd, maar de maximale hartslag die ik kan halen daalt erg snel. Hoe kan dit?” Stefan van Klink (talentcoach bij de KNWU) geeft antwoord.

Hartslag is een erg persoonlijk iets. Het kan enorm verschillen per persoon en er is ook geen duidelijke link tus­sen hartslag en prestatie. Dat je vermogens verbeteren, wil dus ook zeker niet zeggen dat je hartslag zou moeten stijgen.

Over het algemeen daalt je hartslag naarma­te je ouder wordt. Gemiddeld is dat één hart­slag per jaar. Er is een standaard regel die zegt dat 220 min je leeftijd je maximale hart­slag zou moeten zijn. Die regel mag je meteen weer vergeten, want het klopt zelden voor een individu. Wel geeft het aan dat je maxi­male hartslag ongeveer ieder jaar met een slag daalt.

“Je maximale hartslag daalt ongeveer ieder jaar met een slag.”

Belangrijk hierbij is ook dat het gaat om een gemiddelde. Het kan dus goed zijn dat je jarenlang dezelfde hartslagzones aanhoudt en dat plotseling je hartslag sneller daalt. Met name met jonge sporters kan dat nog wel eens het geval zijn. Zo kan het bijvoorbeeld goed zijn dat tot je achttiende je hartslag erg hoog blijft en het daarna plotseling sneller gaat dalen.

Belangrijk is dus vooral om je hartslag regel­matig te blijven meten en testen. Probeer in ieder geval één keer per jaar een inspan­ningstest te doen om te controleren of je hart­slagzones nog wel up-to-date zijn. Dit hoeft niet per se in een ziekenhuis, maar kan ook simpelweg met een veldtest. In de Fondo­app hebben we een testje staan dat je helpt om op een makkelijke manier te controleren of je hartslagzones nog kloppen en ze eventueel opnieuw te berekenen.


Dit is een artikel uit Fiets 07. Meer lezen? Koop hier het magazine voor €6,95!