Voor alle discussies en vragen over racefietsen in het algemeen. Geen koopadviezen!

ongeluk

abraxes
Forum-lid
Berichten: 47
Lid geworden op: 18 jul 2006 04:27

abraxes 27 aug 2006 15:32

Quoten: Origineel geplaatst door Raff op 27 Augustus 2006


Daar recht absoluut niet mijn specialiteit is, ben ik zeer slecht geplaatst om een betrouwbare uitspraak te doen.  Alleen vrees ik, de politiek der verzekeringen kennende, dat je niet onder een minstens gedeeltelijke aansprakelijkheid gaat uitkunnen, daar je op het fietspad aan de linkerkant van de weg reed, terwijl ook aan de rechterkant een fietspad lag.
Toch heb ik nog volgende bedenking. Ik ken natuurlijk niet de situatie ter plaatse, maar indien het fietspad aan de rechterkant er niet in fatsoenlijke staat bijlag (putten, bladeren, modder, kiezel, weet ik veel,...) kun je dit misschien nog inroepen als reden waarom je zowat genoodzaakt was aan de linkerkant te gaan rijden. Zelfs indien het fietspad aan de linkerkant er in even slechte toestand bijlag, kun je nog altijd opperen dat je het tenminste aan de linkerkant even wilde proberen, eerder dan zomaar op de openbare weg te gaan rijden. In die zin kun je dan ook de overheid, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het betreffende fietspad, in de aansprakelijkheid betrekken. Je bent dan waarschijnlijk wel voor een hele tijd zoet, want als de mentaliteit terzake in Nederland dezelfde is als in België, is procederen tegen een overheidsinstantie steeds een zaak van lange adem, met bovendien geringe kans op succes. Dus informeer je heel goed voor je welke overheid ook bij de zaak betrekt, want ingeval van verlies kunnen procedurekosten erg de pan uitswingen.   


Reken daar maar niet op.
Artikel 6:174 BW
1.

De bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert, is, wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij dit gevaar op het tijdstip van het ontstaan ervan zou hebben gekend.2.

Bij erfpacht rust de aansprakelijkheid op de bezitter van het erfpachtsrecht. Bij openbare wegen rust zij op het overheidslichaam dat moet zorgen dat de weg in goede staat verkeert, bij leidingen op de leidingbeheerder, behalve voor zover de leiding zich bevindt in een gebouw of werk en strekt tot toevoer of afvoer ten behoeve van dat gebouw of werk.3.

Bij ondergrondse werken rust de aansprakelijkheid op degene die op het moment van het bekend worden van de schade het werk in de uitoefening van zijn bedrijf gebruikt. Indien na het bekend worden van de schade een ander gebruiker wordt, blijft de aansprakelijkheid rusten op degene die ten tijde van dit bekend worden gebruiker was. Indien de schade is bekend geworden na beëindiging van het gebruik van het ondergrondse werk, rust de aansprakelijkheid op degene die de laatste gebruiker was.4.

nder opstal in dit artikel worden verstaan gebouwen en werken, die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken.5.

Degene die in de openbare registers als eigenaar van de opstal of van de grond staat ingeschreven, wordt vermoed de bezitter van de opstal te zijn.6.

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder openbare weg mede begrepen het weglichaam, alsmede de weguitrusting.
 

tyrw
Forum-lid
Berichten: 420
Lid geworden op: 18 mei 2004 13:58

tyrw 27 aug 2006 19:46

Los van alle wetboeken: Veplaats je eens in de automobilist en denk dan eens of je het zelf terecht vind dat je voor 50 aansprakelijk bent gesteld.

Noem mij naief, maar ik vind dat de wet bedoeld is om burgers te beschermen en niet als middel om anderen onterecht geld uit de zak te kloppen.

jsparie
Forum-lid
Berichten: 3060
Lid geworden op: 12 aug 2005 00:55

jsparie 27 aug 2006 20:44

Quoten: Origineel geplaatst door Tyr W op 27 Augustus 2006

Los van alle wetboeken: Veplaats je eens in de automobilist en denk dan eens of je het zelf terecht vind dat je voor 50 aansprakelijk bent gesteld.Noem mij naief, maar ik vind dat de wet bedoeld is om burgers te beschermen en niet als middel om anderen onterecht geld uit de zak te kloppen.

Dat klopt, soms gaat die bescherming voor fietsers te ver. Maar als je een voorrangsweg oprijdt moet je gewoon altijd goed uitkijken naar beide kanten. Als je dat niet doet ben je voor mij toch echt schuldig. Voor hetzelfde geld fietsen er een paar kleine kinderen. Die had hij dan ook plat gereden door niet op te letten.  

abraxes
Forum-lid
Berichten: 47
Lid geworden op: 18 jul 2006 04:27

abraxes 27 aug 2006 20:59

Quoten: Origineel geplaatst door Tyr W op 27 Augustus 2006

Los van alle wetboeken: Veplaats je eens in de automobilist en denk dan eens of je het zelf terecht vind dat je voor 50 aansprakelijk bent gesteld.Noem mij naief, maar ik vind dat de wet bedoeld is om burgers te beschermen en niet als middel om anderen onterecht geld uit de zak te kloppen.

Oke, maar bedenk wel dat we een verplichte WAM hebben zodat de rechtvaardiging ligt besloten in het collectief. Is er bijvoorbeeld sprake van de hierboven gekenschetste billijkheidscorrectie op grond waarvan de gemotoriseerde de ongemotoriseerde aansprakelijk kan stellen ex art:162, dan is noch de 50 noch de 100 regeling van kracht. Wel wordt er bij de billijkheidscorrectie in de zin van art 6:101 rekenschap gegeven aan of betrokken partijen wel of niet verzekerd zijn. Voorts geldt voor de ongemotoriseerden dat ongeveer 80 van hen evenwel een aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

tyrw
Forum-lid
Berichten: 420
Lid geworden op: 18 mei 2004 13:58

tyrw 28 aug 2006 00:22

Quote: Origineel geplaatst door abraxes op 27 Augustus 2006
Quoten: Origineel geplaatst door Tyr W op 27 Augustus 2006 Los van alle wetboeken: Veplaats je eens in de automobilist en denk dan eens of je het zelf terecht vind dat je voor 50 aansprakelijk bent gesteld.

Noem mij naief, maar ik vind dat de wet bedoeld is om burgers te beschermen en niet als middel om anderen onterecht geld uit de zak te kloppen.


Oke, maar bedenk wel dat we een verplichte WAM hebben zodat de rechtvaardiging ligt besloten in het collectief. Is er bijvoorbeeld sprake van de hierboven gekenschetste billijkheidscorrectie op grond waarvan de gemotoriseerde de ongemotoriseerde aansprakelijk kan stellen ex art:162, dan is noch de 50 noch de 100 regeling van kracht. Wel wordt er bij de billijkheidscorrectie in de zin van art 6:101 rekenschap gegeven aan of betrokken partijen wel of niet verzekerd zijn. Voorts geldt voor de ongemotoriseerden dat ongeveer 80 van hen evenwel een aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.
Wat betekent dat in lekentaal?

jee-es
Forum-lid
Berichten: 758
Lid geworden op: 03 feb 2005 15:12

jee-es 28 aug 2006 01:50

Quoten: Origineel geplaatst door abraxes op 27 Augustus 2006

Oke, maar bedenk wel dat we een verplichte WAM hebben zodat de rechtvaardiging ligt besloten in het collectief. Is er bijvoorbeeld sprake van de hierboven gekenschetste billijkheidscorrectie op grond waarvan de gemotoriseerde de ongemotoriseerde aansprakelijk kan stellen ex art:162, dan is noch de 50 noch de 100 regeling van kracht. Wel wordt er bij de billijkheidscorrectie in de zin van art 6:101 rekenschap gegeven aan of betrokken partijen wel of niet verzekerd zijn. Voorts geldt voor de ongemotoriseerden dat ongeveer 80 van hen evenwel een aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

Oke, het was me al duidelijk dat je relevante teksten kan knippen en plakken. Nu is het me ook duidelijk dat je inhoudelijk enigzins op de hoogte bent van deze materie, maar helemaal correct is het niet. Het klopt dat elk motorvoertuig in Nederland verplicht verzekerd moet zijn. Echter de rechtvaardiging van de extra bescherming die de wetgever de zwakkere verkeersdeelnemers heeft gegeven vindt niet zijn oorsprong in het collectief. Als dat zo zou zijn geweest dan zou elke bestuurder geen verzekeringspremie betalen maar een bijdrage in het waarborgfonds. De door de wetgever gekozen oplossing is meer van pragmatische aard.Verder lijkt me het niet echt zinnig om in het wollige taalgebruik antwoorden te posten. Ik ben dag in dag uit bezig met juridische teksten en ik moest jouw tekst drie keer doorlezen wilde ik begrijpen wat je bedoelt. Ik denk dat de gemiddelde forumbezoeker er al helemaal niets ver begrijpt. Mocht je zelf jurist zijn, dan lijkt me het een behoorlijk manco, als je jezelf niet dusdanig kan uitdrukken dat je wordt begrepen door je lezer. Het is mede de taak van een jurist om technische constructies in klare taal uit te leggen zodat iemand  die niets of weinig van het recht weet het ook begrijpt. Graag zou ik je willen vragen om eens een poging te wagen. Nogmaals: Je wekt namelijk wel de indruk dat je iets van het aansprakelijkheidsrecht afweet, maar je bent uit het oog verloren voor wie je hier een tekst schrijft.
Onderschrift? Nee: ik fiets liever!

abraxes
Forum-lid
Berichten: 47
Lid geworden op: 18 jul 2006 04:27

abraxes 28 aug 2006 20:59

Quoten: Origineel geplaatst door Tyr W op 27 Augustus 2006


Quote: Origineel geplaatst door abraxes op 27 Augustus 2006


Quoten: Origineel geplaatst door Tyr W op 27 Augustus 2006

Los van alle wetboeken: Veplaats je eens in de automobilist en denk dan eens of je het zelf terecht vind dat je voor 50 aansprakelijk bent gesteld.Noem mij naief, maar ik vind dat de wet bedoeld is om burgers te beschermen en niet als middel om anderen onterecht geld uit de zak te kloppen.

Oke, maar bedenk wel dat we een verplichte WAM hebben zodat de rechtvaardiging ligt besloten in het collectief. Is er bijvoorbeeld sprake van de hierboven gekenschetste billijkheidscorrectie op grond waarvan de gemotoriseerde de ongemotoriseerde aansprakelijk kan stellen ex art:162, dan is noch de 50 noch de 100 regeling van kracht. Wel wordt er bij de billijkheidscorrectie in de zin van art 6:101 rekenschap gegeven aan of betrokken partijen wel of niet verzekerd zijn. Voorts geldt voor de ongemotoriseerden dat ongeveer 80 van hen evenwel een aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

Wat betekent dat in lekentaal?

Sorry wat bedoel je precies?

abraxes
Forum-lid
Berichten: 47
Lid geworden op: 18 jul 2006 04:27

abraxes 28 aug 2006 21:21

Quoten: Origineel geplaatst door Jee-eS op 27 Augustus 2006


Quoten: Origineel geplaatst door abraxes op 27 Augustus 2006

Oke, maar bedenk wel dat we een verplichte WAM hebben zodat de rechtvaardiging ligt besloten in het collectief. Is er bijvoorbeeld sprake van de hierboven gekenschetste billijkheidscorrectie op grond waarvan de gemotoriseerde de ongemotoriseerde aansprakelijk kan stellen ex art:162, dan is noch de 50 noch de 100 regeling van kracht. Wel wordt er bij de billijkheidscorrectie in de zin van art 6:101 rekenschap gegeven aan of betrokken partijen wel of niet verzekerd zijn. Voorts geldt voor de ongemotoriseerden dat ongeveer 80 van hen evenwel een aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

Oke, het was me al duidelijk dat je relevante teksten kan knippen en plakken. Nu is het me ook duidelijk dat je inhoudelijk enigzins op de hoogte bent van deze materie, maar helemaal correct is het niet. Het klopt dat elk motorvoertuig in Nederland verplicht verzekerd moet zijn. Echter de rechtvaardiging van de extra bescherming die de wetgever de zwakkere verkeersdeelnemers heeft gegeven vindt niet zijn oorsprong in het collectief. Als dat zo zou zijn geweest dan zou elke bestuurder geen verzekeringspremie betalen maar een bijdrage in het waarborgfonds. De door de wetgever gekozen oplossing is meer van pragmatische aard.Verder lijkt me het niet echt zinnig om in het wollige taalgebruik antwoorden te posten. Ik ben dag in dag uit bezig met juridische teksten en ik moest jouw tekst drie keer doorlezen wilde ik begrijpen wat je bedoelt. Ik denk dat de gemiddelde forumbezoeker er al helemaal niets ver begrijpt. Mocht je zelf jurist zijn, dan lijkt me het een behoorlijk manco, als je jezelf niet dusdanig kan uitdrukken dat je wordt begrepen door je lezer. Het is mede de taak van een jurist om technische constructies in klare taal uit te leggen zodat iemand  die niets of weinig van het recht weet het ook begrijpt. Graag zou ik je willen vragen om eens een poging te wagen. Nogmaals: Je wekt namelijk wel de indruk dat je iets van het aansprakelijkheidsrecht afweet, maar je bent uit het oog verloren voor wie je hier een tekst schrijft.

Beste Jee-eS, hier kom ik van de week graag op terug.

peterkarel
Forum-lid
Berichten: 5
Lid geworden op: 12 aug 2006 17:07

peterkarel 28 aug 2006 21:28

Het is in de eerste plaats belangrijk om te weten waar het ongeval zich heeft voorgedaan.
Ik kan enkel antwoorden voor wat betreft België waarbij ik evenwel geen specialist ben.
De auto beging m.i. zeker een fout.
Als er een fietspad aan beide kanten is moet je in principe het fietspad volgen dat rechts in uw rijrichting ligt (artikel 9 van de wegcode). U beging dus een inbreuk op de wegcode.
Dit maakt dat je beiden een fout hebt begaan. Op grond van wat men de equivalentietheorie wordt dan vlug overgegaan tot een gedeelde verantwoordelijkheid.
Men stelt zich de vraag of zonder de fout van de ander het ongeval zich eveneens in dezelfde omstandigheden zou hebben voorgedaan. Het antwoord is neen: moest je rechts gereden hebben of moest de wagen voorrang gegeven hebben, dan ware het ongeval in beide gevallen niet gebeurd...
Ik zou een gedeelde verantwoordeljkheid aanvaarden maar proberen om een voordelige verdeelsleutel te bekomen (3/4 - 1/4).
mvg
 
 
 
 
 
 

tyrw
Forum-lid
Berichten: 420
Lid geworden op: 18 mei 2004 13:58

tyrw 29 aug 2006 01:30

Quote: Origineel geplaatst door abraxes op 28 Augustus 2006
Quoten: Origineel geplaatst door Tyr W op 27 Augustus 2006Quote: Origineel geplaatst door abraxes op 27 Augustus 2006
Quoten: Origineel geplaatst door Tyr W op 27 Augustus 2006 Los van alle wetboeken: Veplaats je eens in de automobilist en denk dan eens of je het zelf terecht vind dat je voor 50 aansprakelijk bent gesteld.

Noem mij naief, maar ik vind dat de wet bedoeld is om burgers te beschermen en niet als middel om anderen onterecht geld uit de zak te kloppen.
Oke, maar bedenk wel dat we een verplichte WAM hebben zodat de rechtvaardiging ligt besloten in het collectief. Is er bijvoorbeeld sprake van de hierboven gekenschetste billijkheidscorrectie op grond waarvan de gemotoriseerde de ongemotoriseerde aansprakelijk kan stellen ex art:162, dan is noch de 50 noch de 100 regeling van kracht. Wel wordt er bij de billijkheidscorrectie in de zin van art 6:101 rekenschap gegeven aan of betrokken partijen wel of niet verzekerd zijn. Voorts geldt voor de ongemotoriseerden dat ongeveer 80 van hen evenwel een aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.


Wat betekent dat in lekentaal?


Sorry wat bedoel je precies?


Dat ik (net zoals de poster na mij) helemaal vastloop in al het jargon.
- WAM
- rechtvaardiging ligt besloten in het collectief
- gekenschetste billijkheidscorrectie
- ex art:162
- art 6:101 rekenschap gegeven aan

Daarnaast snap ik het hele punt niet dat je wil maken. Ik heb heel wat jaartjes gestudeerd dus dom vind ik mezelf niet, en in mijn vak is me altijd geleerd dat het belangrijk is om moeilijke materie ook voor niet-vakgenoten goed over te brengen als het hun aangaat zoals in dit geval.

No offence, maar het lijkt namelijk net alsof je een fanatieke Christen/Moslim/whatever bent die z'n gelijk probeert te halen. En dan niet met argumenten, maar met een rookgordijn van quotes uit het Heilige boek. klik hier voor een mooi voorbeeld

Nu duidelijk?

abraxes
Forum-lid
Berichten: 47
Lid geworden op: 18 jul 2006 04:27

abraxes 29 aug 2006 13:10

Quoten: Origineel geplaatst door Jee-eS op 27 Augustus 2006


Quoten: Origineel geplaatst door abraxes op 27 Augustus 2006

Oke, maar bedenk wel dat we een verplichte WAM hebben zodat de rechtvaardiging ligt besloten in het collectief. Is er bijvoorbeeld sprake van de hierboven gekenschetste billijkheidscorrectie op grond waarvan de gemotoriseerde de ongemotoriseerde aansprakelijk kan stellen ex art:162, dan is noch de 50 noch de 100 regeling van kracht. Wel wordt er bij de billijkheidscorrectie in de zin van art 6:101 rekenschap gegeven aan of betrokken partijen wel of niet verzekerd zijn. Voorts geldt voor de ongemotoriseerden dat ongeveer 80 van hen evenwel een aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

Oke, het was me al duidelijk dat je relevante teksten kan knippen en plakken. Nu is het me ook duidelijk dat je inhoudelijk enigzins op de hoogte bent van deze materie, maar helemaal correct is het niet. Het klopt dat elk motorvoertuig in Nederland verplicht verzekerd moet zijn. Echter de rechtvaardiging van de extra bescherming die de wetgever de zwakkere verkeersdeelnemers heeft gegeven vindt niet zijn oorsprong in het collectief. Als dat zo zou zijn geweest dan zou elke bestuurder geen verzekeringspremie betalen maar een bijdrage in het waarborgfonds. De door de wetgever gekozen oplossing is meer van pragmatische aard.Verder lijkt me het niet echt zinnig om in het wollige taalgebruik antwoorden te posten. Ik ben dag in dag uit bezig met juridische teksten en ik moest jouw tekst drie keer doorlezen wilde ik begrijpen wat je bedoelt. Ik denk dat de gemiddelde forumbezoeker er al helemaal niets ver begrijpt. Mocht je zelf jurist zijn, dan lijkt me het een behoorlijk manco, als je jezelf niet dusdanig kan uitdrukken dat je wordt begrepen door je lezer. Het is mede de taak van een jurist om technische constructies in klare taal uit te leggen zodat iemand  die niets of weinig van het recht weet het ook begrijpt. Graag zou ik je willen vragen om eens een poging te wagen. Nogmaals: Je wekt namelijk wel de indruk dat je iets van het aansprakelijkheidsrecht afweet, maar je bent uit het oog verloren voor wie je hier een tekst schrijft.


Oke, het was me al duidelijk dat je relevante teksten kan knippen en plakken.
Ratio?
 
Beste Jee-eS,
 
Kortweg geef je in beginsel te kennen dat mijn betoog niet geheel correct is in verband met de stelling dat de rechtvaardiging wordt gevonden in het collectief. Daarmee is kennelijk gegeven dat het overige voldoet aan hetgeen volgens jou rechtens is, warende het niet dat je je niet geheel kunt vereenzelvigen met de wijze waarop ik een en ander te kennen geef. Een logisch gevolg is dat je inziet dat jouw repliek op onderhavige rechtvraag op zijn zachts gezegd enige onregelmatigheden vertoont. Te dier zake lijkt het me je niet misstaan enige zelfreflectie toe te passen alvorens enige – veelal – niet inhoudelijke kritiek te uiten op mijn werk. Daar waar ik een consistent betoog opzet, rammelt jouw repliek aan alle kanten! Zo is geenszins uitgangspunt dat ‘je als fietser (14 jaar of ouder) voor maximaal 50 aansprakelijk te stellen bent’. Ingevolge de reflexwerking van art. 185 WVW, welke toekomt aan de gemotoriseerde, kan de gemotoriseerde op grond van een beroep op onrechtmatige daad, art. 6:162 BW, de fietser aansprakelijk stellen, waaromtrent expliciet in de jurisprudentie (volg o.a. arrest Saskia Mulder en Chan-a-Hung-Maalse) is bepaald dat zowel de 50 als de 100 regeling geen toepassing vinden! Nu dat zo ongeveer de kern van je betoog betreft zou ik willen aannemen dat je betoog dan ook in essentie geen doel treft.
 
Voorts stel je dat mijn zienswijze inzake rechtvaardiging omtrent de aansprakelijkheidsvraag ondeugdelijk is. Van belang is dan, dat ik slechts reageer op de ingeving van Tyr W, Tyr W heeft te doen met de gemotoriseerde op wie de 50 aansprakelijkheidsregel toepassing vindt stellende dat ‘de wet bedoeld is om burgers te beschermen en niet als middel om anderen onterecht geld uit de zak te kloppen’. Te dien aanzien is mijn overtuiging dat de rechtvaardiging ligt besloten in het collectief. Daarmee stel ik niet –en wellicht had ik daar zorgvuldiger moeten formuleren – dat enkel op grond van het collectief rechtvaardiging wordt gevonden, wel betreft zulks een mede bepalende factor. Echter, deze nuance verschaft hetgeen jij als kritiek omtrent het rechtvaardigingsvraagstuk ten tonele doet verschijnen geenszins grondslag. Jij fixeert je in dit verband namelijk op de wetgever terwijl onderhavige regels (50, 100) Nota Bene zijn geformuleerd in de rechtspraak! En daar is wel degelijk van belang de reeds aanzienlijke verschuiving op een bepaald vlak van aansprakelijkheid voor schade van (persoonlijke)schuldaansprakelijkheid naar (collectieve)risicoaansprakelijkheid. Wederom sla je mijns inziens derhalve de plank volledig mis.
Omtrent de aantijgingen van meer persoonlijke aard is mij de mening toegedaan dat je nogal gemakkelijk oordeelt zonder dat –gezien vorenstaande – tot uiting is gekomen dat je werkelijk voldoende inzicht hebt in de materie. Derhalve acht ik een en ander des te meer van betrekkelijk belang. Zorg eerst maar dat je ‘je eigen boontjes’ kunt pellen alvorens ongefundeerde kritiek te ventileren.

Gebruikersavatar
wouterf
Forum-lid
Berichten: 863
Lid geworden op: 13 aug 2006 23:14

Gebruikersavatar wouterf 29 aug 2006 13:46

Quote: Origineel geplaatst door abraxes op 29 Augustus 2006
Omtrent de aantijgingen van meer persoonlijke aard is mij de mening toegedaan dat je nogal gemakkelijk oordeelt zonder dat –gezien vorenstaande – tot uiting is gekomen dat je werkelijk voldoende inzicht hebt in de materie. Derhalve acht ik een en ander des te meer van betrekkelijk belang. Zorg eerst maar dat je ‘je eigen boontjes’ kunt pellen alvorens ongefundeerde kritiek te ventileren.

Volgens mij werd er slechts bedoeld dat je je publiek uit het oog verloren bent. We zitten hier slechts op een Fiets Forum en je bent de topicstarter aan het helpen. Als hij zoveel juridische kennis had zoals jij, dan had hij hier zijn probleem niet geplaatst.

Plaats reactie